TVORNICA ERKERT - SULZBAH

Tvornica Erkert - Sulzbah

Njemačka:

Montaža kabelskih kanala
Kablaža pogona
Spajanje razvodnih ormara i puštanje u rad